Mẫu sản phẩm

Aerosol VN cung cấp mẫu test theo yêu cầu của doanh nghiệp, và sẽ thu phí mẫu sản phẩm dựa trên bảng báo giá. Cả 2 xác nhận mẫu thử đúng theo yêu cầu của doanh nghiệp sẽ tiến hành tới bước sản xuất theo số lượng đặt hàng.

Sản xuất

Hai bên thoả thuận nguyên liệu, số lượng sản phẩm cần sản xuất. Aerosol VN phải thông báo lịch sản xuất cụ thể cho doanh nghiệp trước thời gian ít nhất 7 ngày để doanh nghiệp nắm tiến độ.

Kiểm tra

Hai bên cùng đối chiếu số lượng thành phầm và doanh nghiệp tiến hành thanh toán theo hợp đồng quy định. Hai bên khi giao và nhận đều phải lập biên bản giao, nhận, xác nhận rõ số lượng, đơn giá, thành tiền, có chữ ký, họ tên của người giao và người nhận.

Điều khoản về giao hàng

Thời điểm giao hàng

Hai bên phải thỏa thuận thời gian giao nhận hàng hóa. Aerosol VN phải thông báo lịch nhận hàng cụ thể cho doanh nghiệp trước thời gian nhận hàng ít nhất 5 ngày để doanh nghiệp chuẩn bị. Nếu thời gian sản xuất của Aerosol VN sớm hay muộn hơn so với dự định thì Aerosol VN phải đề nghị doanh nghiệp xem xét chung  để có thể điều chỉnh lịch giao hàng có lợi nhất cho cả hai bên.

Địa điểm giao hàng

Địa điểm giao hàng được hai bên thỏa thuận sao cho hàng hoá được vận chuyển thuận lợi và bảo quản tốt nhất.

Phương thức giao hàng

Các bên thống nhất với nhau về phương thức giao hàng. Đồng thời cũng phải quy định rõ về chi phí vận chuyển và bốc xếp sẽ do bên nào chịu, tránh các tranh chấp sau này. Hai bên khi giao và nhận đều phải lập biên bản giao, nhận, xác nhận rõ số lượng, đơn giá, thành tiền, có chữ ký, họ tên của người giao và người nhận.

 

Miễn trách nhiệm

Nếu vi phạm hợp đồng do thuộc các trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng, các bên trong hợp đồng không phải chịu trách nhiệm đối với vi phạm nghĩa vụ ấy. Các trường hợp sau đây sẽ được miễn trách nhiệm trong hợp đồng theo Điều 294 Luật Thương mại 2005:

  • Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận.
  • Do xảy ra sự kiện bất khả kháng.
  • Hành vi vi phạm của một bên là hoàn toàn do lỗi của bên kia.
  • Do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.