Các yếu tố ảnh hưởng đến hóa chất tẩy rỉ sắt thép bao gồm các đặc tính của chính dung dịch tẩy gỉ (như thành phần của dung dịch tẩy rỉ, loại axit, nồng độ axit, hàm lượng tạp chất, phụ gia, v.v.) và các điều kiện của quá trình hoạt động (như nhiệt độ, khuấy, thời gian tẩy rỉ), v.v., ngoài ra, nó còn liên quan đến mức độ ăn mòn của bề mặt thép.

1. Đặc điểm của dung dịch tẩy rỉ

Bản thân các đặc tính của dung dịch tẩy gỉ bao gồm thành phần của dung dịch tẩy rỉ, loại axit, nồng độ axit, hàm lượng tạp chất và ảnh hưởng của các chất phụ gia khác nhau. Đối với linh kiện thép, axit clohydric, axit sulfuric hoặc axit hỗn hợp của chúng thường được sử dụng hơn. Nói chung, khi nồng độ axit tăng lên, khả năng tẩy gỉ của dung dịch tẩy rửa cũng tăng lên, nhưng đồng thời, mức độ ăn mòn đối với vật liệu cơ bản cũng tăng lên. Các axit dễ bay hơi như axit clohydric cũng sẽ tăng độ bay hơi khi nồng độ tăng lên, và các khí độc hại bay hơi sẽ gây ra thiệt hại cho cơ thể con người và môi trường xung quanh. Ngoài ra, khi nồng độ của một số axit có tính oxy hóa mạnh tăng lên, khả năng oxy hóa mạnh tăng lên, sẽ làm cho bản chất của thép bị động và ảnh hưởng đến hiệu quả tẩy gỉ. Vì vậy, trong quá trình tẩy gỉ, nồng độ axit trong dung dịch tẩy rỉ cần được kiểm soát trong một phạm vi thích hợp tùy theo loại vật liệu và mức độ rỉ. Sự gia tăng các ion kim loại trong dung dịch tẩy rỉ sẽ làm giảm tốc độ tẩy rỉ. Thông thường, đối với các dung dịch tẩy gỉ và tẩy gỉ bằng axit sulfuric và axit clohydric, hàm lượng các ion sắt (Fe3 +, Fe2 +) nên được kiểm soát trong khoảng 100~200g/L để đảm bảo hiệu quả tẩy gỉ tốt hơn. Sự tồn tại của các ion kim loại tạp chất như đồng, chì, thiếc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả tẩy gỉ và tẩy gỉ, các ion này có thể trải qua phản ứng thay thế hóa học với bản chất thép và lắng đọng trên bề mặt thép, ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt của linh kiện sau khi tẩy gỉ. Do đó, phải được kiểm soát chặt chẽ.

Việc bổ sung các chất phụ gia cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc tẩy hóa chất tẩy gỉ sắt thép. Một hàm lượng nhất định của chất ức chế ăn mòn có thể làm chậm hoặc ngăn chặn sự ăn mòn của linh kiên cơ bản của thép, và tránh sự ăn mòn quá mức của linh kiện cơ bản và sự hình thành tro. Việc bổ sung chất thẩm thấu có thể nâng cao hoạt tính bề mặt của dung dịch tẩy rỉ và linh kiện thép, cải thiện quá trình tẩy gỉ bằng hóa chất và rút ngắn thời gian tẩy gỉ. Chất tạo phức có thể tạo phức các ion sắt và tạp chất trong dung dịch tẩy gỉ, làm giảm các ion kim loại tự do trong dung dịch, cải thiện chất lượng bề mặt của linh kiện sau khi tẩy gỉ và tăng độ ổn định của dung dịch tẩy rỉ.

2. Ảnh hưởng của điều kiện kỹ thuật
Điều kiện của quá trình vận hành cũng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tẩy rỉ. Khi nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng hóa học tăng. Do đó, việc tăng nhiệt độ có thể đẩy nhanh tốc độ tẩy gỉ. Nhưng đồng thời, việc tăng nhiệt độ cũng sẽ dẫn đến sự ăn mòn kim loại cơ bản trầm trọng hơn bởi dung dịch tẩy rửa. Do đó, nhiệt độ ngâm chua nên được giữ trong một khoảng nhiệt độ nhất định, đặc biệt đối với các axit dễ bay hơi như axit clohydric, khi nhiệt độ tăng lên, quá trình bay hơi sẽ tăng tốc, không chỉ gây hại cho cơ thể con người và môi trường mà còn dẫn đến sự biến chất của dung dịch tẩy gỉ. Thông thường, quá trình tẩy gỉ được thực hiện ở nhiệt độ phòng, độ tẩy có thể được tăng lên một cách thích hợp, nhưng nói chung nên được kiểm soát trong khoảng 60~70℃, khuấy đúng cách có thể tăng tốc độ tẩy và loại bỏ gỉ. Phương pháp khuấy có thể là khuấy không khí, kết tủa khí trong quá trình tẩy gỉ điện hóa và rung siêu âm trong quá trình tẩy rỉ bằng sóng siêu âm đều có thể đóng vai trò khuấy trộn tốt, nhưng thời gian tẩy rỉ quá ngắn, quá trình tẩy gỉ không hoàn toàn, không đạt được mục đích tẩy gỉ; nếu thời gian tẩy rỉ quá lâu sẽ gây ăn mòn quá mức dẫn đến xuất hiện tro và màu sẫm trên bề mặt.
3. Mức độ ăn mòn của bề mặt thép
Các kỹ thuật gia công khác nhau và môi trường làm việc khác nhau có các dạng và mức độ ăn mòn trên bề mặt thép khác nhau. Chủ yếu là rỉ sét nổi, rỉ sét da láng, rỉ sét điểm, rỉ sét lớp, rỉ sét cứng chết, rỉ sét tuyến tính, v.v.

Leave a Reply